Top
ดูดวงยูเรเนียน
หมายเลข : 00079
ผู้ถาม : Nam Smile
เพศ :
ชะตาผู้ตั้งกระทู้
วัน เดือน ปีเกิด : 28 พฤษภาคม 2536
เวลาเกิด : 22 : 55 :
สถานที่เกิด : มหาสารคาม ไทย
มีผู้ตอบคำถาม : 1
มีผู้เข้ามาอ่าน : 148

ถามเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2562
เวลา 13:09:31
หัวข้อ/คำถาม : Nam Smile
จะสอบข้าราชการครูสำเร็จไหม

ตอบเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2562
เวลา 13:09:31
ตอบโดย Admin
การตอบ : Admin

 ไม่มีดวงรับราชการ แต่ถ้าสอบกลางเดือนกันยายน-กลางเดือนตุลาคมปีนี้ จะได้