Top
ดูดวงยูเรเนียน
หมายเลข : 00027
ผู้ถาม : สุทธิดา จินดากาศ
เพศ :
ชะตาผู้ตั้งกระทู้
วัน เดือน ปีเกิด : 20 ตุลาคม 2538
เวลาเกิด : 16 : :
สถานที่เกิด : พะเยา ไทย
มีผู้ตอบคำถาม : 1
มีผู้เข้ามาอ่าน : 182

ถามเมื่อ วันที่ 24 มกราคม 2562
เวลา 09:22:45
หัวข้อ/คำถาม : สุทธิดา จินดากาศ
ในปี 62นี้ จะสอบตำรวจติดไหมคะ

ตอบเมื่อ วันที่ 24 มกราคม 2562
เวลา 09:22:45
ตอบโดย Admin
การตอบ : Admin

ติด ระหว่างวันที่5 เมษายน-5 พฤษภาคม 2562