Top
ดูดวงยูเรเนียน
หมายเลข : 00242
ผู้ถาม : neung
เพศ :
ชะตาผู้ตั้งกระทู้
วัน เดือน ปีเกิด : 1 ตุลาคม 2532
เวลาเกิด : 00 : 20 :
สถานที่เกิด : ไทย
มีผู้ตอบคำถาม : 0
มีผู้เข้ามาอ่าน : 54

ถามเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2563
เวลา 22:12:39
หัวข้อ/คำถาม : neung
จะมีคู่ไหม