Top
ดูดวงยูเรเนียน
หมายเลข : 00230
ผู้ถาม : วทัญญู แสนจิตต์
เพศ :
ชะตาผู้ตั้งกระทู้
วัน เดือน ปีเกิด : 14 มกราคม 2530
เวลาเกิด : 05 : 30 : 14
สถานที่เกิด : ลำปาง ไทย
มีผู้ตอบคำถาม : 0
มีผู้เข้ามาอ่าน : 52

ถามเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
เวลา 10:00:47
หัวข้อ/คำถาม : วทัญญู แสนจิตต์
จะสมหวังกับความรักครั้งนี้ไหม กับคนที่ชอบและจีบอยู่ตอนนี้ไหม