Top
ดูดวงยูเรเนียน
หมายเลข : 00228
ผู้ถาม : D
เพศ : หญิง
ชะตาผู้ตั้งกระทู้
วัน เดือน ปีเกิด : 9 พฤษภาคม 2511
เวลาเกิด : 22 : 33 :
สถานที่เกิด : กรุงเทพ ไทย
มีผู้ตอบคำถาม : 0
มีผู้เข้ามาอ่าน : 63

ถามเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2563
เวลา 10:31:35
หัวข้อ/คำถาม : D
ธุรกิจที่ร่วมลงทุนมานาน จะสำเร็จเมื่อใด