Top
ดูดวงยูเรเนียน
หมายเลข : 00013
ผู้ถาม : Admin1
เพศ : หญิง
ชะตาผู้ตั้งกระทู้
วัน เดือน ปีเกิด : 11 พฤษภาคม 2535
เวลาเกิด : 18 : 30 : 12
สถานที่เกิด : เมืองเมืองเมือง ไทย
มีผู้ตอบคำถาม : 2
มีผู้เข้ามาอ่าน : 200

ถามเมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2562
เวลา 13:51:52
หัวข้อ/คำถาม : Admin1
คำถาม

ตอบเมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2562
เวลา 13:51:52
ตอบโดย Admin
การตอบ : Admin

ลักษณะการแสดงผลของหน้า ดูดวงยูเรเนียน มีฟอร์มให้ลูกค้ากรอกข้อมูลพื้นฐานอยู่ด้านบนสุดของหน้า (เป็นฟอร์มตัวเดียวกันกับที่แสดงอยู่ในหน้าแรก) ถัดจากฟอร์มลงมาจะแสดงผลรายการคำถาม-คำตอบประวัติการดูดวงทั้งหมด


ตอบเมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2562
เวลา 14:08:06
ตอบโดย PAdmin
การตอบ 1 : PAdmin
ข้อความ01
ddd@ggg.com